Data scraping

Maken mensen hier gebruik van data scraping, en zo ja, welke tools gebruiken jullie hiervoor? Ik werkte in het verleden vaak met Outwit Hub, wat nog steeds een prima tool is, maar het mist wat flexibiliteit. Daarom ben ik me aan het verdiepen in Rvest, een library van R, zodat ik mijn eigen data scraping scriptjes kan bouwen.

Zelf niet, maar een collega verzameld de data voor onze site (www.crowdfundmarkt.nl) inderdaad via Rvest.

1 like